13rd Sister: Three Deadly Days (2020)
Genre: Action, Comedy
Director: Vo Thanh Hoa
Writer:
Stars: Tien Luat, Thu Trang, Kieu Minh Tuan
Countries: Vietnam
Plot:
Also Known As: 13rd Sister: Three Deadly Days, Chi Muoi Ba 2: 3 Ngay Sinh Tu, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử

Leave a Reply