Plot:

Human nature begins where truth ends Welcome to the murder without a body

Also Known As: Port of Call, Dap huet cam mui, Порт назначения, Kuron Ryouki Satsujin Jiken, 'Tà Xuè Xún Méi', Dap Huyet Tam Mai, Tu xue xun mei Hong

Leave a Reply